czlektorování mapy
enmap reader's work
frappréciation m de carte
geLektorieren s der Karte
ruрецензия карты
sklektorovanie mapy
cz

lektorování mapy

posouzení správnosti obsahu mapy v průběhu jejího zpracování odborným pracovníkem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále