czlícovací děrování
enstud register system, USA: pre-punch register system
frperforation f de repérage
gePasslochen s
ruштифтовая приладка
sklícovacie dierovanie
cz

lícovací děrování

předděrování filmů, plastových fólií nebo tiskových desek pro použití nuceného lícování

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále