czlícovací značka, lícovací křížek, soutiskové znaménko
enregister mark
frmarque f de repérage, filet m de repère, croix f de repérage
gePassmarke e, Passkreuz s
ruприладочная метка, опознак, приводочная метка
sklícovacia značka, lícovací krížik, sútlačové znamienko
cz

lícovací značka, lícovací křížek, soutiskové znaménko

1: křížek nebo jiné znaménko, zakreslené pro každou použitou tiskovou barvu na okraji tiskové desky (tiskové formy), a to vždy přesně na stejném místě; slouží ke kontrole soutisku barev
2: pravoúhlý křížek nebo jiná grafická značka, sloužící pro přesné vizuální lícování při montáži nebo pro kontrolu soutisku barev

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále