czlícování, nalícování
enregistering
frrepérage m
gePassung e, Einpassung e
ruсовмещение
sklícovanie
cz

lícování, nalícování

přesné umístění dílčích elaborátů mapy (dílčích obrazců, tiskových podkladů nebo tiskových forem mapy) při procesu její výroby, a to buď opticky pomocí lícovacích křížků nebo mechanicky pomocí nuceného lícování

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále