czloxodróma
enrhumb line, loxodrome
frloxodromie f
geLoxodrome e
ruлоксодрома
skloxodróma
cz

loxodróma

křivka mezi dvěma body na referenční ploše, která protíná všechny poledníky pod stejným úhlem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále