czmaketa kartografického díla
enpreliminary layout of the cartographic work
frébauche f d'un document cartographique
geVorentwurf r des Kartenwerkes
ruмакет компоновки картографического производства
skmaketa kartografického diela
cz

maketa kartografického díla

zjednodušený model kartografického díla zhotovený tak, aby mohl být posouzen jeho obsah, vzhled a rozměr, popř. mohly být zpracovány technologické postupy a vypočteny výrobní náklady

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0406 Názvosloví kartografie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále