czmakulatura (mapy)
enspoil
frmacule f
geAusschussbogen r, Makulatur e
ruмакулатурный лист (карты)
skmakulatúra (mapy)
cz

makulatura (mapy)

vadný výtisk mapy, který neodpovídá požadavkům na kvalitu; tyto výtisky se z tiskového nákladu vyřazují před dokončujícími (knihařskými) pracemi

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována