czmapová bibliografie
enmap bibliography
frbibliographie f des cartes
geKartenbibliografie e
ruкартографическая библиография
skmapová bibliografia
cz

mapová bibliografie

uspořádaný soupis map podle zvolených hledisek (např. podle měřítek, podle zobrazeného území, druhu a obsahu map apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále