czmapová edice
enmap edition
frédition f cartographique
geKartenedition e
ruиздание карт
skmapová edícia
cz

mapová edice

plánovitě vydávaný soubor map (map vybraných podle zvoleného hlediska nebo vyhotovených a uspořádaných podle jednotných zásad)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0406 Názvosloví kartografie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále