czmapová sbírka
enmap collection
frcartothèque f
geKartensammlung e
ruсобрание карт, коллекция карт
skmapová zbierka
cz

mapová sbírka

soubor map v mapovém archivu, uspořádaný podle zvolených hledisek; v širším slova smyslu se tímto pojmem označuje i mapový archiv

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále