czmapové prameny, prameny mapy
enmap source materials
frsources mpl de base de la carte, sources fpl de carte
geKartenquellen epl
ruкартографические источники, источники карты
skmapové pramene, pramene mapy
cz

mapové prameny, prameny mapy

materiály obsahující obrazové, grafické, textové a číselné údaje, ze kterých vychází sestavení mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována