czlavírování
enwashing
frestompage m au lavis
geLavieren s
ruотмывка
sklavírovanie
cz

lavírování

nanášení tónů technikou rozmývání tuše nebo barvy štětcem a vodou; používalo se k vyhotovování vydavatelských originálů stínovaného terénu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována