czlavírování
enwashing
frestompage m au lavis
geLavieren s
ruотмывка
sklavírovanie
cz

lavírování

nanášení tónů technikou rozmývání tuše nebo barvy štětcem a vodou; používalo se k vyhotovování vydavatelských originálů stínovaného terénu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále