czmatrice mapy
enmap matrix
frmatrice f de carte
geKartenmatrize e
ruматрица карты
skmatrica mapy
cz

matrice mapy

kresba (nebo kopie) mapy na transparentní podložce (zpravidla na snímkovém papíru)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále