czmědirytina mapy
encopperplate map engraving
frtaille f douce de carte, gravure f de taille douce de carte
geKartenkupferstich r
ruгравюра карты на меди
skmedirytina mapy
cz

mědirytina mapy

vyhotovení originálu mapy (tiskové formy) rytím do měděné desky

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována