czměřítkový údaj
enscale data
frindication f de l'échelle
geMaßstabsvermerk r
ruобозначение масштаба
skmierkový údaj
cz

měřítkový údaj

údaj o měřítku mapy v číselné nebo grafické podobě; umísťuje se zpravidla mimo mapové pole

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována