czmetakartografie
enmetacartography
frmétacartographie f
geMetakartografie e
ruметакартография
skmetakartografia
cz

metakartografie

všeobecná teorie kartografie, zabývající se především metodologií oboru a jinými základními teoretickými problémy (např. jazykem mapy apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále