czmístopisné názvosloví
entopographical names, topographic names (US)
frtoponymie f
geToponymie e
ruтопографические названия
sksídelné názvoslovie
cz

místopisné názvosloví

soubor místních a pomístních jmen

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále