czkombinované protínání
encombined intersection
frintersection f mixte
gekombiniertes Einschneiden s
ruкомбинированная засечка
skkombinované pretínanie
cz

kombinované protínání

určení souřadnic bodu kombinací protínání vpřed a zpět, tj. určování polohy nového bodu ze směrů měřených na daných bodech a osnovy směrů na určovaném bodě

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována