czLidar
enlidar
frLidar m
geLidar r, Lidargerät r
ruлидар
sklidar
cz

Lidar

(Light Detection And Ranging) zařízení nebo technologie k detekci objektů a k měření vzdálenosti použitím laserového záření; využívá monochromatické infračervené a viditelné záření

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována