czmagnetická inklinace
enmagnetic inclination
frinclinaison f magnétique
gemagnetische Inklination e
ruмагнитное наклонение
skmagnetická inklinácia
cz

magnetická inklinace

úhel mezi tečnou rovinou a magnetickou siločárou; vzniká v důsledku toho, že magnetický pól leží pod zemským povrchem; magnetická inklinace je kladná noří-li se magnetická siločára pod tečnou rovinu, záporná, směřuje-li magnetická siločára nad tečnou rovinu; slouží k výpočtu intenzity magnetického pole; čára spojující místa stejných hodnot magnetické inklinace se nazývá izoklina; k odstranění vlivu inklinace se používá posuvný běhoun na magnetické jehle

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována