czměřický pomocník, figurant
enassistant, helper, rodman, chainman
frporte-mire m, porte-prisme m assistant m, aide-géomètre m
geMessgehilfe r
ruпомощник геодезиста
skmeračský pomocník
cz

měřický pomocník, figurant

pracovník, který provádí nezbytné pomocné práce při měření (drží měřickou lať nebo odrazný hranol, zatlouká kolíky vytyčených bodů apod.)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována