czmetoda volných stanovisek, metoda přechodných stanovisek
enfree station method
frméthode f de stationnements libres, méthode f de stationnements temporaires
geMethode e der freien Stationierung e
ruметод временных станций
skmetóda prechodných stanovísk
cz

metoda volných stanovisek, metoda přechodných stanovisek

způsob podrobného polohopisného nebo výškopisného měření, který spočívá v postavení teodolitu bez nutnosti centrace přístroje; umístění stanovisek se volí podle optimální potřeby měřiče; souřadnice se určují na základě úhlového nebo úhlového a délkového připojení na známé body; souřadnice stanovisek mohou být určeny i metodou GPS

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována