cznivelace ze středu
enlevelling from the center between the rods, leveling from the center between the rods (US)
frnivellement m du centre, nivellement m entre deux mires
geNivellement s aus der Mitte
ruнивелирование методом середины
sknivelácia zo stredu
cz

nivelace ze středu

nivelace, při které je nivelační přístroj uprostřed mezi latěmi; postavení přístroje a latí musí být pro některé práce v jedné přímce; zalomení pořadu může být pouze v místě, kde se nachází lať pro záměru vpřed

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována