cznivelační přestava, nivelační přestavový bod
enstaff change point
frpoint m intermédiaire de nivellement
geWechselpunkt r
ruпромежуточная точка нивелирования
sknivelačný prestavový bod, nivelačná prestava
cz

nivelační přestava, nivelační přestavový bod

pomocný dočasný bod v nivelačním pořadu, který slouží k umístění latě při záměře vpřed a vzad; bod je realizován nivelační podložkou nebo nivelačním hřebem

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále