czpodzemní značka
enunderground mark
frrepère m souterrain
geunterirdische Vermessungsmarke e
ruподземная марка
skpodzemná značka
cz

podzemní značka

podzemní značka slouží pro obnovu poškozené nebo ztracené povrchové značky; body základního polohového bodového pole se stabilizují obvykle jednou povrchovou a dvěma podzemními stabilizačními značkami; vrchní podzemní značka je zpravidla kamenná deska o rozměru 400x400x120 mm, popř. 300x300x100 mm, spodní podzemní značka je zpravidla skleněná nebo kamenná deska o rozměru 160x160x25 mm; středy nadzemní i podzemních stabilizačních značek musí být umístěny na svislici s mezní odchylkou 3 mm; vzdálenost značek umístěných pod sebou je nejméně 200 mm

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována