czpřesná nivelace (PN)
enprecise levelling, precise leveling (US)
frnivellement m de précision
geFeinnivellement s
ruточное нивелирование
skpresná nivelácia
cz

přesná nivelace (PN)

geometrická nivelace ze středu se stejně dlouhými záměrami svírajícími pokud možno přímý úhel; minimální zvětšení dalekohledu je 24-násobné, citlivost libely musí být 41" nebo musí mít automatické urovnávání odpovídající této přesnosti; latě se staví na nivelační podložky nebo hřeby; délka laťového metru musí být každoročně ověřována

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována