czrefrakce
enrefraction
frréfraction f
geRefraktion e
ruрефракция
skrefrakcia
cz

refrakce

změna průběhu záměrné přímky v nejnižších vrstvách zemské atmosféry; záměrná přímka je zakřivená, zpravidla vydutá vůči povrchu Země; může nastat i případ, kdy refrakční křivka je vydutá v obráceném směru k povrchu Země; refrakce je ovlivněna výškou a symetrií záměrné přímky nad terénem a druhem pokryvu terénu; změna refrakce bývá zpravidla větší v ranních a v podvečerních hodinách; při výpočtu výšek je nutné vliv refrakce uvažovat prostřednictvím refrakčního koeficientu; C.F. Gauss stanovil střední hodnotu refrakčního koeficientu k = 0,1306, ale v přízemních vrstvách může nabýt i záporných hodnot

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována