czsměrová řada, řada směrů
endirection halfset
frsérie f de directions
geHalbsatz r
ruряд направлений
skrad smerov
cz

směrová řada, řada směrů

osnova vodorovných směrů, zaměřená při stejné poloze dalekohledu a při stejném smyslu otáčení alhidády

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována