cztechnická nivelace (TN)
enengineering levelling, engineering leveling (US)
frnivellement m technique
getechnisches Nivellement s
ruтехническое нивелирование
sktechnická nivelácia
cz

technická nivelace (TN)

nivelace pro běžné technické účely; její přesnost se udává mezní odchylkou v uzávěru nivelačního pořadu v mm

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována