czustanovka
enclamp
frpince f
geKlemme e
ruзакрепительный винт
skustanovka
cz

ustanovka

mechanické zařízení, které spojuje pohyblivou část měřicího přístroje s částí pevnou, a umožňuje tak ovládat pohyb přístroje kolem svislé osy nebo točné osy dalekohledu; přístroj má zpravidla dvě ustanovky, hrubou, která umožňuje nebo znemožňuje pohyb přístroje a jemnou, která po předchozím utažení hrubé ustanovky, umožňuje přesné zacílení; u současných přístrojů může být hrubá ustanovka nahrazena třením mezi pevnou a pohyblivou částí

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována