czuzávěr nivelačního pořadu
encircuit closure
frfermeture f d'un cheminement de nivellement
geSchleifenschlussfehler r
ruошибка замыкания нивелирного хода
skuzáver nivelačného ťahu
cz

uzávěr nivelačního pořadu

rozdíl převýšení mezi připojovacími body a převýšení naměřeného nivelací; u uzavřeného nivelačního pořadu se rovná záporné hodnotě součtu převýšení

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována