czvelmi přesná nivelace, nivelace vysoké přesnosti (VPN)
enhigh-precision levelling, high-precision leveling (US)
frnivellement m de haute précision
gePräzisionsnivellement s
ruвысокоточное нивелирование
sknivelácia vysokej presnosti, veľmi presná nivelácia
cz

velmi přesná nivelace, nivelace vysoké přesnosti (VPN)

zvlášť přesná nivelace používaná pro práce v základním výškovém bodovém poli, zejména v nivelačních sítích I. a II. řádu, při výškovém určení výškových indikačních bodů a při speciálních pracích s vysokým nárokem na přesnost (přesné měření vertikálních posunů, určování poklesů a náklonů pilířů, sledování vertikálních pohybů zemské kůry apod.); používají se nejpřesnější nivelační přístroje a nejpřísnější kritéria přesnosti

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována