czvýškový systém jadranský
enAdriatic datum
frNiveau m de référence adriatique
geAdria Höhensystem s
ruадриятическая система высот
skjadranský výškový systém
cz

výškový systém jadranský

výškový systém, v kterém jsou výšky vztaženy k referenčnímu bodu na Molo Sartorio v Terstu; jeho závazná zkratka je ČSJNS/J; systém se v současné době již nepoužívá

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována