czzapisovatel
enrecorder
frsecrétaire m, enregistreur m
geSchriftführer r, Protokolführer r
ruтехник, помошник геодезиста
skzapisovateľ
cz

zapisovatel

pomocník nebo technik, zapisující naměřené hodnoty do předepsaných zápisníků; u elektronických teodolitů a aparatur GPS se data registrují automaticky

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována