czinerciální měření
eninertial measurement
frmesure f inertielle
geInertialmessung e
ruинерциальное измерение
skinerciálne meranie
cz

inerciální měření

měření v inerciálním systému hmotných bodů v kartézském souřadnicovém systému s ideálními hodinami, které jsou synchronizovány s centrálními hodinami nebo s nekonečně rychlým signálem, ve kterém se každý volný hmotný bod pohybuje rovnoměrně přímočaře; pohyb v inerciálním souřadnicovém systému popisují Newtonovy rovnice

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována