cztrigonometrická nivelace
entrigonometric levelling, trigonometric leveling (US)
frnivellement m trigonométrique
getrigonometrisches Nivellement s
ruтригонометрическое нивелирование
sktrigonometrická nivelácia
cz

trigonometrická nivelace

určování výškových převýšení pomocí měřených vzdáleností a zenitových úhlů; dále je potřebné určovat výšku přístroje a výšku signálu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována