cználežitosti mapy
enmap components, map requisites
frappartenances fpl de carte
geKartenbestandteile rpl
ruэлементы карты
sknáležitosti mapy
cz

náležitosti mapy

součásti mapy tvořené mapovým polem, mapovým rámem a okrajem mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována