cznezměněné vydání mapy, opakované vydání mapy
enunrevised map edition, repeated edition
frédition f cartographique non-corrigée
geunveränderte Kartenausgabe e, wiederholte Kartenausgabe e
ruнеизменяемое издание карты, повторное издание карты
sknezmenené vydanie mapy, opakované vydanie mapy
cz

nezměněné vydání mapy, opakované vydání mapy

další vydání mapy, u něhož oproti předchozímu vydání nedošlo k žádným obsahovým změnám

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále