czobnovené vydání mapy, aktualizované vydání mapy
enrevised map edition
frédition f revue et corrigée d'une carte
geberichtigte Kartenausgabe e, nachgeführte Herausgabe e, erneuerte Kartenausgabe e
ruисправленное и дополненное издание карты, обновлённое издание карты
skdoplnené vydanie mapy, aktualizované vydanie mapy, obnovené vydanie mapy
cz

obnovené vydání mapy, aktualizované vydání mapy

další vydání mapy, jejíž obsah byl uveden do shody se skutečností

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále