czobtah
enpull; proof
frépreuve f
geAbzug r ; Probedruck r
ruоттиск
skobťah
cz

obtah

výtisk určený pro korekturu, vyhotovený z ruční nebo strojové typografické sazby

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 88 0112 České polygrafické názvosloví. Sazba ruční, strojová a fotomechanická
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále