czodpovědný redaktor (mapy, atlasu)
enresponsible (map, atlas) editor
frrédacteur m gérant (de carte, d'atlas)
geverantwortlicher (Karten)redakteur r
ruответственный редактор (карты, атласа)
skzodpovedný redaktor (mapy, atlasu)
cz

odpovědný redaktor (mapy, atlasu)

odborný pracovník, který řeší koncepci kartografického díla, shromažďuje a hodnotí podklady pro vznik mapy, zpracovává redakční plán, spolupracuje s externisty, řídí a kontroluje práci podřízených redaktorů a sestavitelů a ručí za obsahovou správnost kartografického díla

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále