czofsetová barva
enlitho ink
frencre f offset
geOffsetfarbe e
ruофсетная краска
skofsetová farba
cz

ofsetová barva

hydrofóbní barevná hmota, složená z dispergovaného pigmentu nebo rozpuštěného barviva a z pojidla, používaná v ofsetovém tisku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále