czochrana autorského práva
encopyright protection
frprotection f du droit d'auteur
geUrheber(rechts)schutz r
ruохрана авторских прав
skochrana autorského práva
cz

ochrana autorského práva

zákonné zajištění práv autora k autorskému dílu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále