czokraj mapy
enmap margin
frmarge f extérieure de carte, marge f de carte
geKartenrand r
ruполя карты
skokraj mapy
cz

okraj mapy

část oříznutého výtisku mapy nebo část kreslicí podložky originálu mapy vně mapového rámu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále