czoprava mapy
enmap correction
frcorrection f de carte
geKartenberichtigung e
ruисправление карты
skoprava mapy
cz

oprava mapy

odstranění chyb zjištěných při revizi mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále