czorografie
enorography
frorographie f
geOrografie e
ruорография
skorografia
cz

orografie

morfologie reliéfu zemského povrchu (výškopis a jeho členění)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována