czortodróma
enorthodrome, great circle
frorthodromie f, grand cercle m
geOrthodrome e
ruортодрома
skortodróma
cz

ortodróma

část hlavní kružnice spojující dva body na referenční kouli

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována