czořezové značky, řezací značky
entrim marks
frrepères mpl de coupe
geFormatecken epl
ruразрезные метки
skorezávacie značky
cz

ořezové značky, řezací značky

značky na tiskovém archu mapy, umístěné mimo její čistý formát, podle níchž se mapa ořízne

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována