czcyklus obnovy mapy
encycle of map renewal
frcycle m de renouvellement de carte
geZyklus r der Kartenerneuerung
ruцикл обновления карты
skcyklus obnovy máp
cz

cyklus obnovy mapy

pravidelně se opakující nové zpracování stávající mapy za účelem jejího vydání

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále